معاونت پژوهش
۱۳۹۶/۱/۵
|
 
تفسير قرآن مجيد
سوره حمد جلسه اول
 
سوره حمد جلسه دوم
 
سوره حمد جلسه سوم
 
سوره حمد جلسه چهارم
 
 
سير سوره حلسه 5
 
تفسير سوره حمد جلسه 6
 
 
تفسير سوره حمد جلسه 7
1395/09/22 تاریخ بروزرسانی
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد |k. n. toosi univesity of technology.