معاونت فرهنگی
۱۳۹۶ شنبه ۵ فروردين
 
برنامه ها

 گزارش تصويري هفته پژوهش فايل فشره rar

برنامه هاي آينده

فعاليت هاي مورد نظر :

-  ادامه برگزاري كلاس هاي زبان آلماني

- برگزاري بازديد هاي علمي

- گستزش كتابخانه

- برگزاري دوره هاي تخصصي نانو تكولوژي و سميتار هاي مربوطه

1393/11/21
 

دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی