معاونت فرهنگی
۱۳۹۶ شنبه ۵ فروردين
 
فعالیت های انجمن علمی ریاضی

 

فعاليت هاي انجمن علمي رياضي تا کنون
اردوي علمي خانه رياضيات ايران شهر اصفهان (سال 87)
اردوي علمي درون شهري IPM (سال 87)
برگزاري كلاس آموزش #C (سال 87)
چاپ نشريه مختصات
همكاري با آقاي دكتر مقدم فر جهت برگزاري كلاس هاي المپياد (سال 88 و 89)
همكاري با آقاي دكتر پيغامي جهت برگزاري كارگاه بهينه سازي (سال89)
برگزاري كلاسهاي حل مساله دروس تخصصي توسط دانشجويان (سال 89)
ایجاد هماهنگی بین گروه ریاضی و دانشجویان جهت رفع نیاز دانشجویان در انتخاب واحد  
برنامه هاي آتي انجمن علمي رياضي
 برگزاري همايش هاي ماهانه تخصصي رياضي
انتشار ماهانه نشريه مختصات
توسعه كتابخانه مجازي
برگزاري اردوهاي علمي برون شهري
برگزاري كلاسهاي مهارتي رشته رياضي ( Matlab,Maple,...)

ترويج كلاسهاي حل مساله به صورت جمعي و دانشجو محور

1389/07/17
 

دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی