معاونت فرهنگی
۱۳۹۶ شنبه ۵ فروردين
 
معاون فرهنگی

 

معاون فرهنگي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

 


دكتر فريدون وفايي

 
تلفن تماس با دفتر :  84064350  
 
 
 
 
تلفن مستقيم ارتباط با دفتر : 88881072
1393/11/26
 

دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی