معاونت فرهنگی
۱۳۹۶ شنبه ۵ فروردين
 
دکتر مصطفی ستاک دانشکده صنایع

  آقای دکتر مصطفی ستاک

آدرس پست الکترونیکی: setak@kntu.ac.ir 
 

لینک به وب سایت اختصاصی

تلفن تماس: 84063373

 

1390/06/14
 

دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی