معاونت فرهنگی
۱۳۹۶ شنبه ۵ فروردين
 
کانون فرهنگ و ادب
كانون فرهنگي و ادب
 
 
 
سال تأسيس: 1390
دبير كانون : مصطفي درخشان
اهداف و فعاليت هاي عمده : برگزاري جلسات تحليل و بررسي كتاب،برگزاري جلسات شب شعر و برگزاري جلسات آشنايي با نويسندگان
1395/07/28
 

دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی