معاونت فرهنگی
۱۳۹۶ شنبه ۵ فروردين
 
انجمن علمی نقشه برداری
دبیر انجمن علمی دانشکده نقشه برداری
آقای محمد حسین شوشتری 
 
انجمن علمی دانشکده ژئودزی و ژئومتیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی با همکاری شرکتTEKNO  اولین دوره از مسابقات سراسری ژئودزی و ژئومتیک، ژئولیگ را در تاریخ 26/اردیبهشت/91 برگزار کرد.
 
در این مسابقات 12 گروه از دانشگاههای صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی (3گروه) دانشگاه تهران (2گروه) دانشگاه صنعتی سیرجان (2تیم) آموزشکده سازمان نقشه برداری (2تیم) آموزشکده سازمان جغرافیایی (2تیم) دانشگاه آزاد تفت و دانشگاه اصفهان شرکت داشتند؛ که در نهایت تیم دانشگاه تهران با امتیاز 35.09 از 50 امتیاز به عنوان گروه اول، تیم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی با امتیاز 33.70 به عنوان گروه دوم و تیم دیگر دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی با امتیاز 32.48 به عنوان گروه سوم معرفی شدند.
 
 
 
دومین دوره این مسابقات نیز در سطح کشوری در تاریخ  پنجم اسفند ماه 1391 مصادف با هفته فرهنگی دانشگاه و نیز روز مهندسی با حضور تیمهای شرکت کننده از دانشگاه های کشور در دانشکده مهندسی ژئودزی و ژئوماتیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی برگزار گردید.
 
1392/03/11
 

دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی