معاونت فرهنگی
۱۳۹۶ شنبه ۵ فروردين
 
مدیر اجتماعی
مدير اجتماعي دانشگاه

آقاي دكتر محمد محسن حاتمي
 
 
تلفن تماس : 84064118 
1393/03/10
 

دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی