معاونت فرهنگی
۱۳۹۶ شنبه ۵ فروردين
 
مصوبات کمیته ناظر بر نشریات

 

بر اساس دستورالعمل ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی مدیر مسئول هر نشریه موظف است بلافاصله  پس از انتشار نشریه 3 نسخه از آن را به دبیرخانه کمیته ناظر بر نشریات (امور فرهنگی- آقای حشمتی) ارسال نماید ، در غیر اینصورت نشریه مربوطه از سطح دانشکده ها جمع اوری خواهد شد

 

سومین جلسه کمیته ناظر بر نشریات در سال 88 در تاریخ 2/10/88  برگزار شد و طی آن  مصوبات زیر به تصویب رسید :

نشریات گلاوژ و غروب مورد بررسی قرار گرفت و مقرر گردید مدیران مسئول نشریات مذکور جهت ادای توضیحات در جلسه آتی کمیته ناظر حضور یابند

مقرر شد به نشریات دانشجویی اعلام عمومی شود تا در مورد حوادث اخیر تا حکمی از سوی مراجع قضایی صادر نشده است عکس یل خبری منتشر ننمایند

 

 

چهارمین جلسه کمیته ناظر بر نشریات برگزار شد و طی آن شکایات مطروحه از نشریات گلاوژ  و غروب مطرح شد و تصمیمات زیر انتخاب شد

در مورد نشریه گلاوژ با توجه به تذکر کتبی قبلی با یک درجه تخفیف نشریه مذکور به شش ماه محرومیت از تسهیلات دانشگاهی متنبه گردید

در مورد نشریه غروب شکایات صورت پذیرفته وارد دانسته شد و در مورد  ادبیات نشریه به صورت شفاهی تذکر داده شد

 

 

 

1388/11/07
 

دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی