معاونت پژوهش
۱۳۹۶/۱/۵
|
خبر
استقبال از غرفه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي در نهمين جشنواره ملي حركت
 
 استقبال از غرفه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي در نهمين جشنواره ملي حركت
 
 
 
 
 
بازديد معاون فرهنگي وزارت علوم از غرفه دانشگاه خواجه نصير در جشنواره ملي حركت
 
 
 
 
 
 عكس يادگاري دانشجويان خواجه نصير با معاون فرهنگي وزارت علوم
21
استقبال از غرفه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي در نهمين جشنواره ملي حركت
1395/07/03
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد |k. n. toosi univesity of technology.