معاونت پژوهش
۱۳۹۶/۱/۵
|
خبر
انتخابات مديران مسئول نشريات دانشجويي- 9 اسفند 1395

انتخابات مديران مسئول نشريات دانشجويي در 9 اسفند 1395 برگزار شد .از 17 نشريه فعال دانشجويي 13 نشريه شركت نمودند و اين افراد انتخاب شدند 1- احمد راهداري از نشريه ي الفبا با 7 رأي (عضو اصلي)  2- حسين حسنلي  از نشريه ي صداي دانشجو با 6 رأي (عضو اصلي)  3- رضا جلوي از نشريه خرد با 5 رأي (عضو علي البدل) و خانم ريحانه شريعت پناهي نيز از نشريه ي نثر نصير 4 رأي آوردند
هر چهار نفر اين عزيزان جهت انتخابات كميته مركزي ناظر بر نشريات به وزارت علوم معرفي خواهند شد
 
33
انتخابات مديران مسئول نشريات دانشجويي- 9 اسفند 1395
1395/12/09
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد |k. n. toosi univesity of technology.