معاونت پژوهش
۱۳۹۶/۱/۵
|
خبر
نتايج مسابقات قرآن خواهران بخش شفاهي

      نفرات برتر مسابقات قرآن خواهران بخش شفاهي

 

       1  -   معصومه مهبودي

       2 -   فاطمه مقدم

       3 -   زينب كاظمي

        4- فاطمه طباطبايي حسان

17
نتايج مسابقات قرآن خواهران بخش شفاهي
1395/12/17
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد |k. n. toosi univesity of technology.