معاونت پژوهش
۱۳۹۶/۱/۵
|
خبر
مجمع عمومي انجمن اسلامي
طبق اساسنامه انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه صنعتي خواجه نصير، مجمع عمومي به نشست ساليانه انجمن گفته مي شود كه حداكثر تا پايان اسفند تشكيل خواهد شد و شركت همه ي اعضاي انجمن در آن الزامي است
مجمع عمومي با حضور نصف به علاوه يك نفر از اعضاي انجمن به رسميت شناخته مي شود
از وظايف مجمع عمومي مي توان به تصويب تراز نامه مالي ، تجديد نظر، تصحيح و تكميل اساس نامه انجمن و انتخاب نمايندگان كميسيون انتخابات اشاره كرد
مجمع عمومي انجمن اسلامي امسال در تاريخ 21 اسفند (شنبه) در آمفي تئاتر برق و كامپيوتر برگزار خواهد شد
 
4
مجمع عمومي انجمن اسلامي
1395/12/24
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد |k. n. toosi univesity of technology.